مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی

شماره آگهی ۶/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۲۰۲۴۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
برگزاری : استان البرز
 
شرح آگهی : مناقصه سرویس ، نگهداری ، تعمیرات تاسیسات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۲-۲۴
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : مرحله اول ۲۷/۰۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰ مرحله دوم ۳۱/۰۲/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : موسسه رازی واقع در حصارک - کرج
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴۰۲۶-۳۴۵۷۰۰۳۸-۴۶ داخلی ۲۴۴۶ تلفن ۰۲۶۳۴۵۵۲۱۹۴ فکس
- ایمیل http://WWW.RVSRI.AC.IR وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن