سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری منطقه 13 تهران

شماره آگهی ۷۳-۴۳/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۲۲۰۴۱۵
انتشار : ۱۳۹۳/۰۲/۲۰
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- نگهداری شبکه روشنایی در محدوده منطقه با برآورد ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲- تهیه و نصب پل مکانیزه عابر پیاده شهرک زینبیه با برآورد ۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- نگهداری شبکه آب شرب بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد ۱.۴۵۶.۶۲۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۴- اجرای شبکه آبیاری قطره ای طرح توسعه ۵۰ هکتاری بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد ۱.۷۴۸.۸۷۹.۴۴۶ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- نگهداری فضای سبز ناحیه ۳ با برآورد ۱۲.۶۷۵.۰۲۴.۸۱۵ ریال و تضمین ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۶- نگهداری فضای سبز ناحیه ۴ با برآورد ۲۸.۷۷۶.۷۹۰.۶۶۴ ریال و تضمین ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- نگهداری شبکه برق فشار قوی ۲۰ کیلوولت بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد ۱.۰۲۶.۷۸۶.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- بازسازی نهرهای سنگی بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد ۱.۶۲۷.۷۲۹.۱۷۳ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۹- عملیات عمرانی فوریتی بوستان جنگلی سرخه حصاربا برآورد ۱.۱۱۰.۷۳۵.۱۴۰ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۰- احداث دیوار سنگی بوستان جنگلی سرخه حصاربا برآورد ۶.۲۷۶.۸۷۶.۱۹۴ ریال و تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۱- احداث دیوار سنگی بزرگراه شهید یاسینی با برآورد ۶.۲۷۶.۸۷۶.۱۹۴ ریال و تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۲- بازسازی ساختمان های اداری و عملیات پراکنده عمرانی در سطح نواحی ۱ و ۲ با برآورد ۲.۰۷۷.۳۳۸.۳۷۵ ریال و تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۳- بازسازی ساختمانهای اداری و عملیات پراکنده عمرانی در سطح نواحی ۳ و ۴ با برآورد ۲.۰۷۷.۳۳۸.۳۷۵ ریال و تضمین ۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۴- احداث مخازن ژئوممبرن بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد ۴.۰۷۰.۵۸۱.۶۹۵ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۵- اجرای شبکه روشنایی بوستان جنگلی سرخه حصار با برآورد ۴.۳۱۹.۰۵۳.۷۸۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۶- بازسازی و تکمیل دیوار کانال مسیل منوچهری با برآورد ۷۹۵.۶۵۴.۰۰۷ ریال و تضمین ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۷- تعمیر، نگهداری و بهسازی معابر شهری ناحیه ۴ با برآورد ۲۰.۰۵۱.۲۸۷.۲۸۶ ریال و تضمین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۸- تهیه، حمل و پخش آسفالت و جدول خیابان پیروزی (فاز ۳) با برآورد ۸.۲۰۸.۸۲۹.۲۶۰ ریال و تضمین ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۱۹- پیاده روسازی خیابان پیروزی (فاز ۶) با برآورد ۶.۵۲۴.۴۶۱.۰۰۶ ریال و تضمین ۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۰- اصلاح هندسی معابر در سطح محدوده ناحیه ۱ با برآورد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۱- اصلاح هندسی معابر در سطح محدوده ناحیه ۲ با برآورد ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۲- عملیات تهیه و نصب نرده های فلزی با برآورد ۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۳- احداث جانپناه ایمنی (دیوار حائل) بزرگراه شهید یاسینی با برآورد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۴- تعمیر و نگهداری علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی در سطح محدوده ناحیه ۱ و ۴ با برآورد ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۵- تعمیر و نگهداری علائم عمودی و تجهیزات ترافیکی در سطح محدوده ناحیه ۲ و ۳ با برآورد ۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۶- عملیات تعمیر و نگهداری گاردریل و تجهیزات ترافیکی با برآورد ۱.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۷- نگهداری خانه و تجهیزات خانه دوچرخه در سطح منطقه ۱۳ با برآورد ۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۸- عملیات تهیه و نصب پل فلزی با برآورد ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۲۹- امور مرتبط با کنترل و رفع سد معبر خیابان شهرستانی و معابر منشعب با برآورد ۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۰- خرید گاردریل و تجهیزات متعلقه با برآورد ۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳۱- خرید لوازم و تجهیزات موردنیاز جهت راه اندازی پمپ بنزین شهید یاسینی با برآورد ۴.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه واریز نقدی به حساب شماره ۱۰۰۱۰۰۰۰۱۳۰ بانک شهر شعبه میدان امام حسین و یا ضمانتنامه بانکی
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : تهران - میدان امام حسین - خیابان دماوند - بزرگراه امام علی - ساختمان شهرداری منطقه ۱۳ - طبقه اول واحد قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۳۵۰۴۱۱۷۲-۳۵۰۴۱۱۸۷ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همشهری - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن