سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اردبیل

کد آریاتندر : ۸۹۰۵۰۴۱۳۳۸۲۵
انتشار : ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : حفاظت و نگهباني از تاسيسات امورات آبفاي اردبيل پارس آباد گرمي خلخال نمين
تاریخ دریافت اسناد : ۱۱/۰۵/۱۳۸۹
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۵/۱۳۸۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۵/۱۳۸۹
آدرس خرید اسناد : امور قراردادهاي شركت آب و فاضلاب استان اردبيل
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه حفاظت و نگهباني از تاسيسات امورات آبفاي اردبيل پارس آب و فاضلاب استان اردبیل
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )