سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خدمات ترابری و پشتیبانی نفت

شماره آگهی ۰۶۷/۸۹
کد آریاتندر : ۸۹۰۵۰۴۱۳۳۸۳۵
انتشار : ۱۳۸۹/۰۵/۰۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : انجام خدمات خودروئي (هدايت) ۱۳۴ نفر راننده پايه دوم (راننده ميني بوس) بصورت دو نوبتكار ۱۲ ساعته مورد نياز عمليات ترابري اتوبوسراني شركت خدمات ترابري و پشتيباني نفت با برآورد ۱۷,۸۶۹,۶۰۴,۸۰۶
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جاري ۶۰۹۳۰۲۰۰۲۰ نزد بانك تجارت شعبه آيت اله غفاري كد ۱۰۲۵۰ / سپرده شركت در مناقصه ۱۲۰ ميليون ريال
تاریخ دریافت اسناد : ده روز پس از درج آگهي
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : اهواز كوي فداييان اسلام ادارات مركزي شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب مجتمع كارواني شماره ۱۰۲ جنب درب شماره سه امور حقوقي و قراردادها
- ۰۶۱۱-۲۲۴۱۷۴۵
- http://www.nisoc.ir
منابع :
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات خودروئي (هدايت) 134 نفر راننده پايه دوم خدمات ترابری و پشتیبانی نفت
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )