مناقصه 1- احداث ساختمان مدرسه 3 کلاسه سعدآباد درگز با نوسازی مدارس استان خراسان رضوی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان خراسان رضوی

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۳۰۴۳۳۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۴
برگزاری : استان خراسان رضوی
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- احداث ساختمان مدرسه ۳ کلاسه سعدآباد درگز با برآورد ۲.۱۳۷.۶۶۸.۳۵۸ ریال و تضمین ۲۰ میلیون ریال --- ۲- اجرای تاسیسات استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی ناحیه هفت مشهد با برآورد ۱۳.۱۴۷.۳۴۷.۷۰۵ ریال و تضمین ۶۰ میلیون ریال --- ۳- اجرای تاسیسات استانداردسازی تاسیسات گرمایشی فضای آموزشی منطقه احمدآباد مشهد با برآورد ۲.۲۱۱.۶۱۱.۴۱۳ ریال و تضمین ۲۰ میلیون ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی مورد قبول کارفرما به مدت سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهاد و قابل تمدید برای سه ماه دیگر یا واریز به حساب شماره ۲۱۷۳۰۶۱۷۰۱۰۰۲ سیبا ملی مشهد در وجه اداره کل
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۳-۱۰
تاریخ ارسال مدارک : ۲۰/۰۳/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : مشهد ، بلوار سجاد ، خیابان بیستون
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۷۶۸۱۷۱۳ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : خراسان - مشهد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن