سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه نوسازی مدارس استان خراسان شمالی

کد آریاتندر : ۹۳۰۳۰۷۳۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
برگزاری : استان خراسان شمالی
 
شرح آگهی : خرید تجهیزات آموزشی کلاسی و اداری مدارس استان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۳-۱۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۳-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۳-۱۸
آدرس خرید اسناد : اداره کل نوسازی توسعه وتجهيز مدارس خراسان شمالی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۴-۱۷ ---- دريافت اصلاحيه مشخصات فنی آگهی فراخوان مورخه ۳۱/۲/۹۳روزنامه اطلاعات مربو ط به موضوع مناقصه خريد تجهيزات آموزشی کلاسی واداری مدارس استان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید تجهیزات آموزشی کلاسی و اداری مدارس استان نوسازی مدارس استان خراسان شمالی
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )