سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان اردبیل

کد آریاتندر : ۹۳۰۳۰۷۳۵۹۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
برگزاری : استان اردبیل
 
شرح آگهی : مناقصه خرید سیم و کابل تصفیه خانه فاضلاب بیله سوار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۳-۱۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۳-۲۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۳-۲۷
آدرس خرید اسناد : www.abfa-ardabil.co.ir
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۶-۲۷ ---- آگهی فراخوان مناقصه شماره ( ۷/۹۳) ( يک مرحله ای ) (نوبت اول و دوم ) خريد سيم و کابل برای تصفيه خانه فاضلاب شهر بيله سوار شرکت آب وفاضلاب استان اردبيل در نظر دارد به استناد آيين نامه های اجرائی قانون برگزاری مناقصات ، سيم و کابل برای تصفيه خانه فاضلاب شهر بيله سواررا از طريق فراخوان مناقصه از مناقصه گران واجد شرايط خريداری نمايد . اـ نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل . اردبيل : ميدان بسيج جنب هتل دريا تلفن:۰۴۵۱۷۷۱۷۱۰۱ ۲ـ نام دستگاه نظارت : شرکت مهندسی و بازرگانی تجهيزات نيرو ۳ـ موضوع مناقصه: خريد سيم وکابل برای تصفيه خانه فاضلاب شهر بيله سوار ۴-محل تحويل کالاها: شهر بيله سوار ۵- مدت تحويل کالاها: ۳۰ روز ۶- اعتبار اين طرح از منابع عمرانی شرکت می باشد. ۷-تاريخ مهلت مبلغ و محل دريافت اسناد : واجدين شرايط می توانند در ساعتهای اداری از تاريخ درج آگهی به مدت ده روز نسبت به دريافت اسناد از www.abfa-ardabil.co.ir اقدام نمايند. ۸ـ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه (۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال) ، با اعتبار ۳ ماه بصورت ضمانت نامه بانکی يا وجه واريز به حساب شماره ۲۱۹۵۱۶۰۸۰۴۰۰۰بانک صادرات شعبه ميدان ورزش اردبيل می باشد. ( مدت اعتبار پيشنهاد ها ۳ ماه می باشد ) ۹ـ تاريخ مهلت و محل تحويل اسناد : مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد حداکثر تا آخر وقت اداری ۲۶/۰۳/۹۳ اسناد مربوطه را تکميل ودر پاکت های لاک و مهر شده به دبيرخانه شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل تحويل ورسيد دريافت دارند. پيشنهادهای واصله در ساعت ۱۰ مورخ ۲۷/۰۳/۹۳ در کميسيون مناقصه بازگشايی خواهد شد. ضمنا" هزينه درج کل آگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد. ۱۰ـ جهت بازبينی آگهی به آدرس : Http://iets.mporg.ir و .co.ir www.abfa-ardabil وhttp://tender.nww.co.ir http://tender.bazresi.ir , مراجعه فرمايند شرکت آب و فاضلاب استان اردبيل
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن