مناقصه احداث خط انتقال برق شهرک صنعتی بوشهر ۲ شهرکهای صنعتی استان بوشهر
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرکهای صنعتی استان بوشهر

کد آریاتندر : ۹۳۰۳۰۷۳۵۹۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۰۷
برگزاری : استان بوشهر
 
شرح آگهی : مناقصه احداث خط انتقال برق شهرک صنعتی بوشهر ۲
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۳-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۳-۲۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۳-۲۸
آدرس خرید اسناد : شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۶-۲۸ ---- عنوان پروژه : احداث خط انتقال برق شهرک صنعتی بوشهر ۲ شماره مناقصه : ۱/۹۳ مبلغ تضمين شرکت در مناقصه ۲۵۰۰۰۰۰۰ ريال و به صورت ضمانتنامه بانکی رشته و گروه ۵ برق نظارت امور اجرايی شرکت شهرکهای صنعتی بوشهر مدت اجرای کار ۳ ماه کارفرما : شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر مدت اعتبار تضمين شركت در مناقصه : ۳ ماه پس از تاريخ بازگشايی پاكات محل تامين اعتبارمناقصه : از محل اعتبارات ملی می باشد . محل دريافت و تحويل اسناد: بوشهر – بلوار سپهبد قرنی - ورودی شهرک صنعتی بوشهر ۱ - شرکت شهرکهای صنعتی استان بوشهر – امور قراردادها تلفن : ۲- ۴۵۴۹۲۰۱ -۰۷۷۱ فروش اسناد: تا آخر وقت اداری روز دوشنبه مورخ ۱۲/۳/۹۳ در مقابل ارائه فيش بانكی به مبلغ ۳۰۰.۰۰۰ ريال به حساب شماره ( ۲۱۷۵۶۷۱۰۵۰۰۰۵ )بانك ملی گلشن بوشهر بنام (شركت شهركهای صنعتی استان بوشهر ) ميباشد . آخرين مهلت تحويل اسناد : تا پايان ساعت اداری روز سه شنبه مورخ ۲۷/۳/۹۳ ضمنا به پيشنهادهای خارج از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد . گشايش پــاكــات : روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۳/۹۳ ضمنا آگهی مناقصه در سايتهای ذيل درج گرديده : ۱-آدرس سايت شرکت : www.bushehriec.ir ۲- آدرس پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور: iets.mporg.ir توجه : هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن