سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه معاونت مهندسی نیروی ا نتظامی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۳۲۲۲۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع (مقطوع ) ساخمان اداری کرمانشاه با متراژ ۷۹۴ متر مربع با برآرود ۷۴۱۲۱۵۳۸۵۰ ریال و تضمین ۲۹ میلیون ریال --- انجام ساختمان اداری کرمانشاه با متراژ ۳۷۳/۴۳ متر مربع با برآورد ۵۷۷۰۴۷۵۴۹۷ ریال و تضمین ۲۴ میلیون ریال --- ساختمان اداری روانسر با متراژ ۲۶۰/۵۳ متر مربع با برآورد ۴۹۴۴۰۵۵۵۸۱ ریال و تضمین ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ساختمان اداری جوانرود با متراژ ۷۹۴ متر مربع با برآورد ۸۲۶۲۹۰۳۸۵۰ ریال و تضمین ۳۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ساختمان اداری پاوه با متراژ ۳۷۳/۴۳ متر مربع با برآورد ۴۷۲۴۸۷۵۴۹۷ ریال و تضمین ۲۱ میلیون ریال ---- ساختمان اداری پاوه ـ نوسرد با متراژ ۳۷۳/۴۳ متر مربع با برآورد ۵۰۶۵۰۷۵۴۹۷ ریال و تضمن ۲۲ میلیون ریال ---- ساختمان اداری پاوه با متراژ ۲۶۰/۵۳ متر مربع با برآورد ۴۹۴۴۰۵۵۵۸۱ ریال و تضمین ۲۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ساختمان اداری ثلاث باباجانی با متراژ ۳۷۳.۴۳ متر مربع با برآورد ۵۲۷۱۱۰۰۴۹۷ ریال و تضمین ۲۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ساختمان اداری ثلاث باباجانی با متراژ ۲۶۰/۵۳ متر مربع با برآورد ۴۷۰۲۳۵۵۵۸۱ ریال و تضمین ۲۱ میلیون ریال ---- ساختمان اداری دالاهو با متراژ ۳۷۳/۴۳ متر مربع با برآورد ۵۴۳۵۰۷۵۴۹۷ ریال و تضمین ۲۳ میلیون ریال
شرایط : رشته ۵ ابنیه و دارای پایه ۵ در رشته تاسیاست و تجهیزات
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : خیابان بنت الهدی صدر ـ ستاد فرماندهی اتظامی استان کرمانشاه ـ معاونت مهندسی اداره عمران و نوسازی
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۱۲۱۸۲۳۹۴-۰۸۳۱۲۱۸۲۱۱۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : جمهوری اسلامی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن