مناقصه خودروهای استیجاری امور نقلیه ستاد آب و فاضلاب استان گیلان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب استان گیلان

کد آریاتندر : ۹۳۰۳۲۲۵۴۵۰
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۲
برگزاری : استان گیلان
 
شرح آگهی : مناقصه خودروهای استیجاری امور نقلیه ستاد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۳-۲۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۴-۰۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۴-۱۰
آدرس خرید اسناد : دفتر قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۷-۱۰ ---- رديف    آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای (نوبت اول) شماره ۱۲-٩۳ ق ۱    نام دستگاه مناقصه گزار : شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان ۲    شرح مختصر موضوع مناقصه : خودروهای استيجاری امور نقليه ستاد ۳    مهلت خريد اسناد : تا پايان وقت اداری مورخ ۲۷/۳/۹۳ ۴    محل خريد حضوری اسناد : رشت ، جنب پارك قدس – شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان، دفتر قراردادها تلفن : ٣٢٣٠٤٨٢ ۵    قيمت اسناد و نحوه واريز وجه : مبلغ ٢٠٠٠٠٠ريال بحساب جاری سيبا ٠١٠٨١٠٢٣٢٨٠٠٥ بانك ملی شعبه محتشم رشت به نشانی چهارراه پورسينا بنام شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان ۶    ميزان سپرده شركت در مناقصه : ۱۳۹۹۰۸۵۰۰ ريال-(انواع تضمين : چك بانكی تضمينی، واريز وجه ،ضمانتنامه بانكی ) ۷    مهلت و محل تحويل پيشنهاد: تا ساعت ۱۲روز دوشنبه ۹/۴/۹۳ مورخ دبيرخانه شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان ۸    زمان و مكان گشايش پيشنهادها : ساعت ١٠صبح روز سه شنبه مور خ ۱۰/۴/۹۳ ،دفتر قراردادها ۹    رشته پيمانكار : پيمانكاران دارای تاييد صلاحيت سازمان كار و امور اجتماعی در رشته حمل و نقل ۱۰    محل تامين اعتبار :جاری ۱۱    دستگاه نظارت: معاونت مالی و پشتيبانی ۱۲    سايت ملی مناقصات کشور: http://iets.mporg.ir سايت شركت آب و فاضلاب شهری استان گيلان: www.abfa-guilan.ir ۱۳    مهلت اعتبار پيشنهاد: ۳ ماه( برای مدت سه ماه ديگر قابل تمديد می باشد) ۱۴    هزينه يک نوبت آگهی مندرج در روزنامه كثيرالانتشار استان و يک نوبت آگهی مندرج در روزنامه كثيرالانتشار کشوربعهده برنده مناقصه مي‏باشد
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن