مناقصه تامین نیروی خدماتی به تعداد 121 نفر تولید برق شهید مفتح
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه تولید برق شهید مفتح

شماره آگهی ۰۵/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۳۲۷۶۱۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه تامین نیروی خدماتی به تعداد ۱۲۱ نفر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۱۶ هزار ریال با احتساب ۸ درصد مالیات افزوده به شماره حساب ۰۱۰۱۱۲۶۶۳۴۰۰۴ بانک صادرات شعبه نیروگاه / سپرده شركت در مناقصه ۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی ـ چک بانکی و یا به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۱۲۶۶۳۸۰۰۷ بانک صادرات شعبه نیروگاه به نام مناقصه گزار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۴/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : همدان، کیلومتر ۴۵ جاده تهران، اداره تدارکات نیروگاه شهید مفتح
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۳۲۵۱۵۲۹۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tavanir.org.ir وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن