سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۳۲۷۵۳۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه واگذار پروژه های : خانه های بهداشت مناطق آباده با برآورد ۴ میلیارد ریال و تضمین ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت منطقه استهبان با برآورد ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت منطقه اقلید با برآورد ۴ میلیارد ریال و تضمین ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت مناطقه آباده طشک و تبریز با برآود ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت مناطق ارسنجان و خرامه و پاسارگاد با برآورد ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت منطاقه کوار و شماره ۱ شیراز با برآورد ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت منطقه خنج با برآورد ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت مناقه لامرد و مهر با برآورد ۲.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت مناق زرین دشت و شماره ۱ داراب با برآورد ۴ میلیارد ریال و تضمین ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت شماره ۳ منطقه داراب با برآورد ۲.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۳.۷۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت شماره ۳ منطقه شیراز با برآورد ۴ میلیارد ریال و تضمین ۱۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت شماره ۳ منطه شیراز با برآورد ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه بهداشت شماره ۲ منطقه شیراز با برآورد ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت شماره ۱ منطقه سپیدان با برآورد ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت شماره ۳ منطقه سپیدان با برآورد ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت مناطق با برآورد ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۱۶.۱۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت مناطق فراشبند نیروگاه زرین و فیروزآباد با برآورد ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت منطقه مرودشت با برآرود ۵.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۳.۳۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت شماره ۲ منطقه کازرون با برآورد ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۰.۹۰۰.۰۰۰ ریال ---- خانه های بهداشت مناطق رستم و با برآورد ۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال و تضمین ۲۵.۷۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه باکی و یا واریز نقدی به حساب جاری ۱۲۸۱۶۶۱۸/۷۴ بانک ملت شعبه پزشکی و با کد شناسه ۲۳۰۰۱۸۰۱۵۱۱۰۰ به نام دانشگاه
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۳-۳۱
تاریخ ارسال مدارک : ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تا ۱۱/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۵/۰۴/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : بلوار زند ـ ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ـ ط اول مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تجهیزاتی دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن