سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۳۲۷۶۴۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه بهسازی روستای شهرستان چالوس با برآورد ۱,۴۸۱,۹۷۸,۹۰۲
شرایط : تصویر گواهی آخرین وضعیت و تغییرات شرکت و دارندگان صاحبان امضای مجاز مندرج در روزنامه رسمی ـ تصویر اساسنامه شرکت ـ تصویر صلاحیت ۱پیمانکاری یا رتبه پیمانکار ـ برگ تعهدنامه پیشنهاددهنده مبنی بر منع مداخله کارمندان دولت ـ فرم استخدام تطبیق وضعیت با قانون ممنوعیت تمدی بیش از یک شغل ـ فرم خوداظهاری ـ پایه ۵ راه و باند
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به شماره حساب ۹۰۳۰۴۶۰۱۵ / سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز به شماره حساب ۲۱۷۳۶۸۵۰۰۱۰۰۸ بانک ملی مرکزی ساری به نام خزانه وجوه سپرده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۰۲
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴/۰۴/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : میدان امام ـ خ جام جم ـ روبروی صدا و سیما ساختمان اداری کل بنیاد مسکن مازندران
آدرس ارسال مدارک :
۲۲۵۰۰۳۲-۲۲۵۰۰۳۱ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن