سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۰۳/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۳۲۷۶۴۵
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : انجام خدمات پاسخگوئی اطلاعات ۱۱۸ استان با میانگین حدود ۷۰۰/۰۰۰ پاسخگوئی با برآورد ۲,۷۰۴,۸۰۰,۰۰۰
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۰۱۰۶۰۰۵۱۰۰۰۰۸ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۱۰۸.۱۹۲.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب ۱۶۸۵۸۵۸۵/۳۲ با کد شناسه ۲۳۳۶۰۸۰۱۶۶۱۰۲ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۰۷
تاریخ ارسال مدارک : ۱۷/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : زاهدان: خیابان دانشگاه - میدان پاسداران - شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان - اداره تدارکات و خدمات
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۵۴۱۳۲۳۳۱۰۰ -
- http://www.tebs.ir
منابع : نشریات استان سیستان و بلوچستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات پاسخگوئی اطلاعات 118 استان با میانگین حدود مخابرات استان سیستان و بلوچستان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )