سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توانیر

کد آریاتندر : ۹۳۰۳۲۷۳۱۳۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : بیمه امور مشترکین خانگی شهری و روستایی۳۶۱۷-۹۳-ت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۰۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۴-۱۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۴-۱۶
آدرس خرید اسناد : تهران ميدان ونک خيابان عباسپور ساختمان مرکزی شرکت توانيرطبقه همکف دبيرخانه مرکزی شرکت توانير با ارائه معرفی نامه کتبی
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۷-۱۵ ---- مبلغ تضمين شرکت در مناقصه ۲۳۰۹۱۸۷۵۸۰ريال می باشد
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه بیمه امور مشترکین خانگی شهری و روستایی۳۶۱۷-۹۳-ت توانیر
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )