مناقصه ارائه ی خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب و آژانس پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه لرستان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۱۲۶۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
برگزاری : استان لرستان
 
شرح آگهی : مناقصه ارائه ی خدمات سرویسهای ایاب و ذهاب و آژانس (خودروهای استیجاری)
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵۰ میلیون ریال به حساب جام بانک ملت به شماره ۹۲۰۰۰۳۵۱/۸۸ با کد شناسه ۳۵۱۶۱ به نام شرکت یا ضمانتنامه بانکی معتبر
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۱/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۴/۰۴/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک : خرم آباد خ شریعتی ساختمان شرکت جنب جایگاه شرکتی شماره یک خرم آباد کدپستی ۶۸۱۸۶۴۳۸۴۷ صندوق پستی ۵۶۸
۰۶۶۱۲۲۰۳۰۲۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : همبستگی - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن