مناقصه نگهداری بوستانهای شهری و فضای سبز سطح شهر در شهرداری قم
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری قم

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۱۳۲۰
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
برگزاری : استان قم
 
شرح آگهی : مناقصه نگهداری بوستانهای شهری و فضای سبز سطح شهر در محدوده شهرداری منطقه ۳ پیمان صدف و پیمان نارون با مبلغ پایه نگهداری سالیانه ۵.۲۹۴.۸۶۷.۵۰۶ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲ میلیون ریال به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۲۱۳۸۰۰۳ بانک ملی به نام درآمد سازمان / سپرده شركت در مناقصه ۲۶۵ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا اسناد خزانه یا اوراق مشارکت یا مطالبات تائید شده یا واریز به حساب سپرده نزد بانک ملی شعبه ۳۰ متری کیانفر به شماره ۳۱۰۰۰۰۲۱۳۷۰۰۵ بنام سازمان
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تا ۲۶/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : قم بلوار شهید صدوقی نبش کوچه ۱۳ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
آدرس ارسال مدارک : قم ـ بلوار شهید صدوقی ـ نبش کوچه ۱۳ سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری قم
۰۲۵۳۲۹۱۹۴۰۵-۳۲۹۱۹۵۵۱-۳۲۹۱۹۵۵۳ داخلی ۱۱۶ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.qom.ir وب سایت
منابع : جوان - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن