سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه میادین میوه و تره بار شهرداری اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۱۲۴۵
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- تکمیل بازارچه دعبل خزائی (شامل تامین انشعابات آب و برق) احداث سرویس بهداشتی، احداث ورودی بازارچه با نمای کامپوزیت، انجام تاسیسات برق و مکانیک و نصب پایه های روشنایی، تکمیل ابنیه غرف با برآورد۲.۵۳۴.۴۱۴.۳۰۰ ریال و ضمانت ۱۲۶.۷۲۰.۷۱۵ ریال --- ۲- تکمیل بازارچه بهارستان (شامل تامین انشعابات آب و برق) احداث سرویس بهداشتی، احداث ورودی بازارچه با نمای کامپوزیت، انجام تاسیسات برق و مکانیک و نصب پایه های روشنایی، تکمیل ابنیه غرف با برآورد ۳.۰۶۴.۲۶۹.۰۰۰ ریال و ضمانت ۱۵۳.۲۱۳.۴۵۰ ریال
شرایط : حداقل پایه ۵ رشته ابنیه
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۵۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۳۲۴۸۸۸۲۴۸ سازمان نزد بانک کشاورزی شعبه میدان بارفروشان اهواز در وجه سازمان / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب ۳۵۶۵۶۲۸۸۴ سازمان نزد بانک کشاورزی شعبه میدان بارفروشان اهواز در وجه شرکت یا ضمانتنامه بانکی بنام سازمان به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهادها یا چک تضمین شده بانکی در وجه سازمان
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : دفتر امور قراردادهای سازمان واقع در راه بند مقابل میدان بارفروشان قدیم (محل سابق ساختمان اتوبوسرانی اهواز)
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه محرمانه
۰۶۱۱-۲۲۴۱۴۵۵ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن