سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق شهید مفتح

شماره آگهی ۰۱/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۱۱۹۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لوازم یدکی toa ولو ژاپن
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی یا واریز به حساب سپرده صادرات ۰۱۰۱۱۲۶۶۳۸۰۰۷ به نام شرکت
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ ارزیابی فنی و ۳۱/۰۴/۱۳۹۳ پینشهادات مالی
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۳۲۵۱۵۲۹۹ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن