مناقصه خرید اسید سولفوریک با درصد وزنی حداقل ۹۸% به مدیریت تولید برق شهید رجائی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق شهید رجائی

شماره آگهی ۲۶-۴/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۱۱۹۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید اسید سولفوریک با درصد وزنی حداقل ۹۸% به مقدار تقریبی حدوداً ۱۵۰ تن ماهانه‏
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۲۴ هزار ریال با احتساب ۸ درصد ارزش افزوده به صورت واریز به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۵۸۳۷ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین (باجه نیروگاه با کد شعبه ۲۱۰۹/۷) / سپرده شركت در مناقصه ۲۷۰ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به حساب جام ۶۸۰۴۴۶۶۰۸۱ بانک ملت شعبه اسدآبادی قزوین باجه نیروگاه با کد شعبه ۲۱۰۹/۷
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۴/۰۴/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۴/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : کیلومتر ۲۵ اتوبان قزوین ـ کرج اداره قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۱۸۸۷۹۶۶۸۱-۳۲-۰۲۸۳۳۵۶۲۳۱۱ داخلی ۶۰۷۳ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن