مناقصه انجام خدمات عمومی (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، طبخ استانداری آذربایجان شرقی
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه استانداری آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۱۴۲۹۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۱
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام خدمات عمومی (تنظیفات ، تشریفات و پذیرایی، طبخ و توزیع غذا و مراقبت و نگهداری فضای سبز) ساختم
مبالغ : مبلغ خرید اسناد مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ به نام سازمان قطار شهری تبریز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبریز کد ۵۱۸
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۴-۲۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۴-۲۹
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۴۱۱-۳۲۹۰۰۰۱-۸-۰۴۱۱-۳۲۹۰۴۲۷ تلفن ۰۴۱۱-۳۲۹۰۲۰۳ فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۷-۲۹ ---- فراخوان مناقصه عمومي شماره (۳۳۵-۹۳) سازمان قطار شهری تبريز و حومه در نظر دارد اجرای عمليات با اطلاعات عمومی به شرح ذيل را از طريق مناقصه به شرکت واجد شرايط و صلاحيت دار¬ واگذار نمايد: ۱-    کارفرما: سازمان قطار شهری تبريز و حومه ۲-    عنوان مناقصه: انجام خدمات عمومی (تنظيفات ، تشريفات و پذيرايی، طبخ و توزيع غذا و مراقبت و نگهداری فضای سبز) ساختمان مرکزی و محوطه سازمان قطار شهری تبريز و حومه ۳-    محل اجرای پروژه: تبريز- بلوار ۲۹ بهمن - ساختمان مرکزی خط يک قطار شهری تبريز ۴-    صلاحيت مورد نياز: "خدمات عمومي" از اداره کل کار و امور اجتماعی برای سال ۱۳۹۳ (برای مشاغل خدماتی با موضوع مناقصه) و پروانه کسب از اتحاديه صنف شرکت¬های خدماتی و پشتيباني ۵-    مبلغ و نوع تضمين شرکت در مناقصه: ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ (سی ميليون) ريال به يکی از صور ضمانت نامه بانكی، اوراق مشارکت يا واريز نقد به حساب بانکی ۶-    محل و زمان فروش اسناد مناقصه : اسناد مناقصه از تاريخ ۱۰/۴/۹۳ لغايت ۱۸/۴/۹۳ (در ساعات اداری) بفروش مي¬رسد. واجدين شرايط جهت خريد اسناد با ارائه گواهينامه صلاحيت شرکت، معرفی نامه کتبی و رسيد واريز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ريال به حساب جاری ۹۱۰۰۰۶۵ به نام سازمان قطار شهری تبريز نزد بانک سپه شعبه ۲۹ بهمن تبريز (كد ۵۱۸ )، به آدرس تبريز بلوار ۲۹ بهمن سازمان قطار شهری تبريز و حومه- دفترقراردادها (تلفن: ۸-۳۲۹۰۰۰۱-۰۴۱۱ و ۳۲۹۰۴۲۷-۰۴۱۱ و فاکس ۳۲۹۰۲۰۳-۰۴۱۱) مراجعه نمايند. ۷-    ميزان تضمين حسن انجام تعهدات: ۱۰ درصد مبلغ معامله ۸-    ميزان پيش پرداخت : ۱۰ درصد مبلغ معامله ۹-    محل و زمان تحويل اسناد تکميل شده مناقصه: محل تحويل اسناد به آدرس تبريز- بلوار ۲۹ بهمن دبيرخانه سازمان قطار شهری تبريز و حومه و حداکثر تا ساعت ۱۰:۳۰روز يک شنبه مورخ ۲۹/۴/۹۳مي¬باشد. ۱۰-    حداکثر مدت بررسی پيشنهاد و تعيين و ابلاغ برنده : ۳ ماه ۱۱-    مدت اعتبار پيشنهادها :۹۰ روز از آخرين مهلت تسليم پيشنهادها ۱۲-    ساير شرايط مطابق اسناد بوده و شرکت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شرايط و تکاليف سازمان (موضوع ماده ۱۰ آيين نامه معاملات شهرداری) می باشد. ضمناً اين آگهی در سايت سازمان به نشانی www.Tabrizmetro.ir درج مي¬گردد و هزينه آگهی به عهده برنده مناقصه مي¬باشد. سازمان قطار شهری تبريز و حومه
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن