مناقصه خرید لاستیک خودروهای نیمه سنگین پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۱-۰۰۶/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۸۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید لاستیک خودروهای نیمه سنگین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% قیمت پیشنهادی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۱/۰۶/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ پاکات الف و ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ پاکات فنی ب و ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ پاکات مالی ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن