سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۱-۰۰۶/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۸۶۶۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : خرید لاستیک خودروهای نیمه سنگین
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% قیمت پیشنهادی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۰۱/۰۶/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۰۳/۰۶/۱۳۹۳ پاکات الف و ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ پاکات فنی ب و ۱۰/۰۶/۱۳۹۳ پاکات مالی ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ -
- http://www.nigc-igtc.ir
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   خرید لاستیک خودروهای نیمه سنگین
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )