سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان ایلام

شماره آگهی ۱-۰۶۱/۹۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۸۶۵۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید دیزل ژنراتور
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% قیمت پیشنهادی ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۱/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ پاکات الف و فرمهای ارزیابی کیفی و ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ پاکات فنی ب و ۲۷/۰۵/۱۳۹۳ پاکات مالی ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن