سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مدیریت تولید برق دماوند

شماره آگهی ۹۳/۱۴-۲ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۸۱۳۰۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : خرید سود و اسید
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تهران بانک ملت کلیه شعبه بانکهای ملت حساب جام ۷۳/۱۹۰۰۵۵۵۵
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۲۵
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۴/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خرید سود و اسید مدیریت تولید برق دماوند
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )