مناقصه detroit diesel engine model 6063 hk33 مناطق نفتخیز جنوب
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۳۶۵-۳-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۸۶۳۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه detroit diesel engine model ۶۰۶۳ hk۳۳
شرایط : تقاضای کتبی شرکت در مناقصه - لازم است سوابق شرکت متقاضی از قبل در بانک اطلاعات بررسی منابع کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ثبت شده باشد. لذا ضروری است متقاضیانی که سوابق شرکت خود در بانک اطلاعاتی فوق الذکر به ثبت نرسانده اند ضمن ارسال تقاضای کتبی شرکت در مناقصه با مراجعه به تارنمای شورای عالی بررسی منابع وزارت نفت به آدرس http://www.kala.mop.ir نسبت به تهیه و تکمیل فرم پرسشنامه سازندگان داخلی / غیر سازندگان داخلی با توجه به ماهیت فعالیت شرکت خود اقدام نموده و پس از تکمیل فرم پرسشنامه فرم پرسشنامه به همراه ضمیمه مدارک درخواستی در هر یک از بندهای پرسشنامه ارسال / تسلیم اقدام نمایند. شایان ذکر است عملیات ثبت سوابق شرکت متقاضی در بانک اطلاعاتی بررسی منابع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب فقط برای یکبار کفایت می کند- با توجه به فرآیند مناقصه و لوازم توان سنجی و بررسی صلاحیت شرکت هایی که اعلام آمادگی مینمایند محل زمان و مهلت دریافتاسناد تحویل و گشایش پیشنهادها در زمان تحویل اسناد و مدارک مناقصه به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد - وفق ماده ۲ آیین نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک مورخ ۹/۲/۸۸ وزارت امور اقتصادی و دارای چنانچه مبلغ پیشنهاد مناقصه گر برای انجام معامله بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ بیش از دوازده میلیارد ریال باشد مناقصه گر موظف است همزمان با ارسال پاکات پیشنهادی، صورتهای مالی حسابرسی شده خود را به همراه پاکت فنی نیزارسال نماید ، درغیر این صورتبه پیشنهادات واصله ترتیت اثر داده خواهد شد - ارائه شناسه ملی کالا ایران کد در زمان خرید برای کالاهایی که توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شوند الزامی است - مناقصه گر ضمن اعلام آمادگی تایید می نماید هیچ یک از اعضای هیات مدیره و سهامداران آن شرکت/ پیمانکاری شاغل دولتی نبوده و مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دیماه ۱۳۳۷ نمی باشند
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰۳ میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۴-۲۸
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز کوی فدائیان اسلام ساختمان پنج طبقه بلوک یک طبقه اول امور حقوقی و قراردادها اتاق ج ۱۴۱ و یا تهران میدان آرژانتین ابتدای خ بیهقی پلاک ۲۸ ساختمان مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران طبقه دوم دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.kala.mop.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن