آریاتندر
ثبت شرکت در عراق
تصویر
چاپ
ذخیره
افزودن به ليست آگهی هاي شخصي

مناقصه

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

مناقصه detroit diesel engine model 6063 hk33 ...

detroit diesel engine model 6063 hk33

شماره آگهی : 365-3-93

تاریخ انتشار در وب سایت : 1393/04/18

مهلت خرید اسناد : 1393-04-28

میزان سپرده : 103 میلیون ریال ضمانتنامه معتبر بانکی

مدارک مورد نیاز : تقاضای کتبی شرکت در مناقصه - لازم است سوابق شرکت متقاضی از قبل در بانک اطلاعات بررسی منابع کالا شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ثبت شده باشد. لذا ضروری است متقاضیانی که سوابق شرکت خود در بانک اطلاعاتی فوق الذکر به ثبت نرسانده اند ضمن ارسال تقاضای کتبی شرکت در مناقصه با مراجعه به تارنمای شورای عالی بررسی منابع وزارت نفت به آدرس http://www.kala.mop.ir نسبت به تهیه و تکمیل فرم پرسشنامه سازندگان داخلی / غیر سازندگان داخلی با توجه به ماهیت فعالیت شرکت خود اقدام نموده و پس از تکمیل فرم پرسشنامه فرم پرسشنامه به همراه ضمیمه مدارک درخواستی در هر یک از بندهای پرسشنامه ارسال / تسلیم اقدام نمایند. شایان ذکر است عملیات ثبت سوابق شرکت متقاضی در بانک اطلاعاتی بررسی منابع کالای شرکت ملی مناطق نفتخیر جنوب فقط برای یکبار کفایت می کند- با توجه به فرآیند مناقصه و لوازم توان سنجی و بررسی صلاحیت شرکت هایی که اعلام آمادگی مینمایند محل زمان و مهلت دریافتاسناد تحویل و گشایش پیشنهادها در زمان تحویل اسناد و مدارک مناقصه به اطلاع مناقصه گران رسانده خواهد شد - وفق ماده 2 آیین نامه شماره 26510/ت 39039 ک مورخ 9/2/88 وزارت امور اقتصادی و دارای چنانچه مبلغ پیشنهاد مناقصه گر برای انجام معامله بیش از ده برابر نصاب معاملات بزرگ بیش از دوازده میلیارد ریال باشد مناقصه گر موظف است همزمان با ارسال پاکات پیشنهادی، صورتهای مالی حسابرسی شده خود را به همراه پاکت فنی نیزارسال نماید ، درغیر این صورتبه پیشنهادات واصله ترتیت اثر داده خواهد شد - ارائه شناسه ملی کالا ایران کد در زمان خرید برای کالاهایی که توسط تولیدکنندگان داخلی تولید می شوند الزامی است - مناقصه گر ضمن اعلام آمادگی تایید می نماید هیچ یک از اعضای هیات مدیره و سهامداران آن شرکت/ پیمانکاری شاغل دولتی نبوده و مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولتی مصوب دیماه 1337 نمی باشند

استان برگزاری : خوزستان

آدرس خرید اسناد : اهواز کوی فدائیان اسلام ساختمان پنج طبقه بلوک یک طبقه اول امور حقوقی و قراردادها اتاق ج 141 و یا تهران میدان آرژانتین ابتدای خ بیهقی پلاک 28 ساختمان مرکزی یازدهم شرکت ملی نفت ایران طبقه دوم دفتر هماهنگی امور حقوقی و قراردادهای مناطق نفتخیز جنوب

سایت اینترنتی : http://www.kala.mop.ir

رسانه منتشر کننده : سایتهای اینترنتی

كد آرياتندر : 930418637

سفارش دريافت اسناد آگهي ( کلیک فرمائید )

فوانین و مقررات

مزایده ها
وب سایت آریاتندر ، صرفا وظیفه اطلاع رسانی مناقصه ها و مزایده ها را داشته و مسئولیت صحت آگهی بر عهده مناقصه گر می باشد .
تصویر  مناقصه 
detroit diesel engine model 6063 hk33