سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان اصفهان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۴۱۸۵۹۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
برگزاری : استان اصفهان
 
شرح آگهی : خدمات کنتورخوانی٫توزیع صورتحساب٫وصول مطالبات مشترکین بدهکار، اشتراک پذیری و مکانیزه نمودن در سطح شهرستان زرین شهر و توابع آن
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۳۳ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۰۱
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۳۱۳۶۲۷۱۰۳۱ -
- http://www.nigo-isfahan.ir
منابع : نشریات استان اصفهان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه خدمات کنتورخوانی٫توزیع صورتحساب٫وصول مطالبات مشترکین بدهکار، اشتراک پذیری و گاز استان اصفهان
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )