مناقصه انجام عملیات ساختمانی و تخریب و حمل نخاله قالب آلومینیوم ایران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آلومینیوم ایران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۰۴۲۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
برگزاری : استان مرکزی
 
شرح آگهی : مناقصه انجام عملیات ساختمانی و تخریب و حمل نخاله قالب بندی آرماتوربندی و بتن ریزی و...
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۲۰۰.۰۰۰ ریال واریز نقدی به حساب جاری شماره ۱۲۰۰/۹۶ این شرکت نزد بانک سپه شعبه آلومینیوم کد ۸۸۰ / سپرده شركت در مناقصه ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه و یا چک بین بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ لغایت ۲۲/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اراک - بلوار منابع طبیعی - شرکت آلومینیوم ایران ایرالکو - امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۶-۳۲۱۶۲۳۰۹ تلفن - فکس
- ایمیل http://purch.iralco.net وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن