سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۰۴۷۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
برگزاری : استان تهران
 
شرح آگهی : مناقصه خدمات تامین نیروی انسانی
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب شماره ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران / سپرده شركت در مناقصه ۱۶۸.۳۰۰.۰۰۰ ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا به حساب جاری سیبا ۰۱۰۸۳۸۰۹۷۴۰۰۶ بانک ملی ایران شعبه مجتمع اداری کد ۲۳۸۵ بنام شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۱۴
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۶/۰۵/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : مجتمع ادارات خ دولت ـ دفتر مرکزی شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران ـ امور بازرگانی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.tpww.co.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن