مناقصه خرید ده قلم کابل شامل : کابل ژله فیلد مخابرات استان سیستان و بلوچستان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان سیستان و بلوچستان

شماره آگهی ۰۱/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۰۴۷۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید ده قلم کابل شامل : کابل ژله فیلد خاکی ۲۰/۰۴ به متراژ ۲۰۰۰۰ متر، کابل ژله فیلد خاکی ۵۰/۰۴ به متراژ ۷۰۰۰ متر، کابل ژله فیلد خاکی ۱۰۰/۰۴ به متراژ ۲۰۰۰ متر ، کابل ژله فیلد خاکی ۱۵۰/۰۴ به متراژ ۳۰۰۰ متر، کابل ژله فیلد خاکی ۱۰۰/۰۶ به متراژ ۲۲۰۰ متر و کابل فیبر نوری هوایی ossc-nz-۲*۴ به متراژ ۴۰۰۰۰ متر، کابل فیبر نوری هوایی ۲*۴ ossc-sm به متراژ ۲۴۰۰۰ متر کابل فیبر نوری هوایی z۱*۴- ossc به متراژ ۴۰۰۰۰ متر کابل فیبر نوری هوایی nz۲*۶ - ossc به متراژ ۱۴۰۰۰ متر را از تولید کنندگان و فروشندگان داخلی با استفاده از قانون حداکثر توان فنی و مهندسی و صنعتی داخل کشور بر طبق آخرین مشخصات و استاندارد کابل از شرکت مخابرات ایارن و دارای کد اقتصادی خریداری نماید
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۳۰۰ هزار ریال به حساب جاری ۰۱۰۶۰۰۵۱۰۰۰۰۸ بانک ملی / سپرده شركت در مناقصه ۳۱۱.۷۹۲.۸۰۰ ریال به حساب ۱۶۸۵۸۵۸۵/۳۲ با کد شناسه ۲۳۳۶۰۸۰۱۶۶۱۰۲ بانک ملت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۱۸
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ ساعت ۱۳
آدرس خرید اسناد : زاهدان خیابان دانشگاه میدان پاسداران شرکت مخابرات استان سیستان و بلوچستان اداره تدارکات و خدمات
آدرس ارسال مدارک :
۰۵۴۱۸۱۱۸۸۴۴ تلفن ۰۵۴۱۸۱۱۸۷۷۴ فکس
- ایمیل http://www.tcsb.co.ir وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن