مناقصه خرید یک دستگاه سرور hp 580gb و یک دستگاه مخابرات استان مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مخابرات استان مازندران

شماره آگهی ۱۴/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۰۴۱۶۶
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه خرید یک دستگاه سرور hp ۵۸۰gb و یک دستگاه سرور hp۳۸۰gb
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۸ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانکی در وجه مخابرات مازندران و قابل تمدید و یا وجه نقد واریز به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۳۷۲۳۷۲ و به شماره شناسه پرداخت ۳۰۰۰۰۸۰۳۸۷۳۱۷۶ و یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۱۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۴/۰۵/۱۳۹۳ تا ۲۷/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۰۵/۱۳۹۳ ساعت ۱۴
آدرس خرید اسناد : بابل: خیابان مدرس - دبیرخانه ستاد شرکت مخابرات استان مازندران
آدرس ارسال مدارک : بابل ـ خ مدرس ـ دبیرخانه ستاد شرکت مخابرات استان مازندران
۰۱۱۳۲۳۳۵۰۰۹ تلفن ۰۱۱۳۲۳۲۳۳۳۲ فکس
- ایمیل http://www.ict-tcm.ir وب سایت
منابع : عصر اقتصاد
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن