سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری نهاوند

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۰۴۶۵۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۰۴
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری امور خدمات شهری شامل عملیات رفت و روب و جمع آوری زباله و ...از سطح محدوده خدماتی شهر نهاوند تا محل دفن زباله
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱ میلیارد ریال ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل سه ماه و یا واریز به حساب شماره ۰۱۰۴۸۶۸۴۶۶۰۰۳ نزد بانک ملی شعبه شهرداری بنام شهرداری
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۵/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
۳۳۲۳۷۴۴۵-۷ داخلی ۱۴۴ تلفن - فکس
- ایمیل http://WWW.SH-NAHAVAND.IR وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن