سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه شهرداری جوانرود

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۶۷۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : آسفالت معابر از محل اعتبارات جاری شهرداری با برآورد ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شرایط : درخواست کتبی - اخذ ضمانتنامه بانکی به مبلغ ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال معادل ۵% مبلغ قرارداد
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۵۰ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی معادل ۵% مبلغ قرارداد
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز از تاریخ انتشار نوبت اول آگهی
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۹/۰۵/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : شهرداری
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
تصویر  مناقصه   آسفالت معابر از محل اعتبارات جاری شهرداری
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )