سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه جهاد کشاورزی استان کرمانشاه

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۶۶۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی واحد عمرانی D۳ دشت میاندربند با برآورد ۷۳.۹۴۳.۱۸۲.۳۲۰ ریال و تضمین ۲۵۰ میلیون ریال --- ۲- تکمیل عملیات تجهیز و نوسازی اراضی واحد عمرانی d۳ با برآورد ۳۵.۵۱۷.۵۹۸.۵۴۴ ریال و تضمین ۱۵۰ میلیون ریال
شرایط : رتبه ۴ آبیاری و زهکشی برای ردیف ۱- رتبه ۵ آبیاری و زهکشی برای ردیف ۲
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱ میلیون ریال برای اسناد هر مناقصه به حساب شماره ۲۱۶۴۲۰۳۶۴۳۰۰۹ بانک کشاورزی بنام سازمان / سپرده شركت در مناقصه واریز به حساب شماره ۲۱۷۴۲۰۳۷۵۱۰۰۱ بانک ملی شعبه مرکزی به نام تمرکز وجوه سپرده
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۲۰
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۶-۰۶
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۶-۰۸ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : میان سپاه پاسداران نفت بلوار جام جم
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۳۳۸۳۵۸۰۸۶ تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
منابع : نشریات استان کرمانشاه
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن