مناقصه 5-154/93 : اصلاح و بهینه محمودآباد با تضمین توزیع نیروی برق غرب مازندران
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق غرب مازندران

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۴۱۰
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۵-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه محمودآباد با تضمین ۲۱۰.۱۶۰.۰۰۰ ریال ---- ۶-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه نور با تضمین ۲۷۴.۸۴۰.۰۰۰ ریال ---- ۷-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه نوشهر با تضمین ۳۶۷.۸۷۰.۰۰۰ ریال ----- ۸-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه چالوس با تضمین ۲۱۸.۴۷۰.۰۰۰ ریال ---- ۹-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه کلاردشت با تضمین ۱۷۷.۶۴۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۰-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه عباس آباد با تضمین ۲۳۳.۳۵۰.۰۰۰ ریال ---- ۱۱-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه تنکابن ---- ۱۲-۱۵۴/۹۳ : اصلاح و بهینه رامسر با تضمین ۲۳۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال ---- ۸-۱۵۱/۹۳ : توسعه شهری و روستایی رامسر با تضمین ۳۷۱.۰۸۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۰۰ هزار ریال به حساب سپهر به شماره ۰۱۰۱۸۵۳۷۶۵۰۰۵ بانک صادرات شعبه مرکزی نوشهر / سپرده شركت در مناقصه به صورت ضمانتنامه بانکی و فیش واریز وجه به حساب جام به شماره ۱۶۷۲۰۴۰۵/۵۰ بانک ملت شعبه مرکزی چالوس
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : بلوار شهید خیریان ـ بعد از میدان ولیعصر ـ نبش کوچه نیرو ـ ط چهارم دفتر امور حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران
آدرس ارسال مدارک :
۰۱۱۵۲۱۴۰۲۵۴ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : مناقصه و مزایده
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن