سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار

کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۵۰۱۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان سیستان و بلوچستان
 
شرح آگهی : مناقصه : انجام امور تنظیفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۵-۲۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۶-۰۵
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۶-۰۶
آدرس خرید اسناد : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبيرخانه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۶-۰۶ ---- احتمال تمديد مهلت دارد --- آگهی ارزيابی کيفی پيمانکاران مناقصه عمومی يک مرحله اي نام دستگاه مناقصه گذار: سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار . نشانی دستگاه مناقصه گذار: چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره ۱ موضوع مناقصه : انجام امور تنظيفات معابر و نگهداری مبلمان شهری در سطح منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار قيمت اسناد ونحوه واريز وجه : مبلغ ۵۰۰،۰۰۰ (پانصد هزار) ريال به حساب جاری ۰۲۰۰۱۲۰۰۶۲۰۰۵ نزد بانک ملی شعبه منطقه آزاد چابهار . تاريخ دريافت اسناد: از روز سه شنبه مورخ ۱۴/۵/۹۳ لغايت روز سه شنبه مورخ ۲۱/۵/۹۳ آخرين مهلت تحويل اسناد: حداکثر تا ساعت ۳۰/۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۵/۶/۹۳ محل وتاريخ بازگشايی پيشنهادها : روز پنج شنبه مورخ ۶/۶/۹۳ رأس ساعت ۳۰/۱۳ در سالن اجتماعات ساختمان شماره ۲ سازمان . نتيجه ارزيابی کيفی حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاريخ بازگشائی اسناد از سوی کميسيون مناقصات اعلام خواهد شد و مناقصه گرانی که حداقل امتياز لازم را کسب نمايند جهت تکميل اسناد مناقصه دعوت خواهند گرديد. محل دريافت و تحويل اسناد: چابهار : سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره دو – واحد دبيرخانه مناقصه گران بايستی از طريق پست سفارشی يا بطور حضوری در تاريخ های اعلام شده پيشنهادهای خود را به آدرس : چابهار سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ساختمان اداری شماره ۲ واحد دبيرخانه سازمان داده و رسيد دريافت نمايند. مناقصه گران داوطلب شرکت در مناقصه می بايست حداقل رتبه ۶ از وزارت کار و امور اجتماعی را داشته باشند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن ۴۴۴۲۳۵۵- ۲۲۲۱۴۵۰-۰۵۴۵ تماس حاصل فرمائيد. ضمناً هزينه چاپ آگهی برعهده برنده مناقصه می باشد . ساير اطلاعات و جزييات مربوطه در اسناد ارزيابی کيفی مندرج است. سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی چابهار
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن