مناقصه انجام امور خدمات مشترکین که شامل قرائت کنتور و توزیع نیروی برق استان زنجان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان زنجان

شماره آگهی ۳۱/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۶۹۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان زنجان
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور خدمات مشترکین که شامل قرائت کنتور و توزیع صورت حساب مشترکین مصافر شهری - روستایی و سنگین و دولتی و قطع و وصل مشترکین بدهکار در حوزه عملیاتی این شرکت
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳/۰۵/۱۳۹۳ لغایت ۱۹/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۸/۰۵/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : زنجان ، خیابان سرباز ( سعدی شمالی ) ، ساختمان مرکزی امور تدارکات
آدرس ارسال مدارک :
۰۲۴۳۳۴۴۰۰۱۱-۱۳ تلفن ۰۲۴۳۳۴۴۲۰۳۵ فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان زنجان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن