مناقصه 1- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران - منطقه اهواز

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۶۹۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- اداره امور و اجرای حجمی زمانی عملیات جایگاه شرکتی شماره دو اهواز با برآورد ۲۳۰۱ میلیون ریال و سپرده ۵۱ میلیون ریال --- ۲- تامین خودروهای ایاب و ذهاب کارکنان ناحیه اندیمشک با برآورد ۳۲۵ میلیون ریال و سپرده ۱۱.۵۰۰.۰۰۰ ریال
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ضمانتنامه بانکی یا واریز به حساب شماره ۴۱۲۰۰۴۰۱۰۰۰۰۳ نزد بانک ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز
تاریخ دریافت اسناد : ۱۵ روز از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک : ۱۵/۰۶/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۶/۰۵/۱۳۹۳ ساعت ۱۰
آدرس خرید اسناد : اهواز میدان شهید بندر جنب سپاه پاسداران حوزه معاونت بازرگانی شرکت
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ahvaz.niopdc.ir وب سایت
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن