سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه مناطق نفتخیز جنوب

شماره آگهی ۹۳/۱۴۰ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۱۴۵۵۷
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۱۴
برگزاری : استان خوزستان
 
شرح آگهی : انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات در ناحیه مرکزی اهواز با برآورد ۹,۶۸۹,۹۰۶,۹۲۳
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۳۶ میلیون ریال
تاریخ دریافت اسناد : ۱۰ روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : اهواز باغ خرمشکوشک ساختمان شماره ۲۰ امور حقوقی و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- -
- -
منابع : نشریات استان خوزستان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه انجام خدمات تعمیرات تهویه و تبرید اماکن و تاسیسات مناطق نفتخیز جنوب
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )