مناقصه پیمان محوطه سازی و آسفالت ورودی مرکز انتقال نفت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه جنوبشرق
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه جنوبشرق

شماره آگهی ۱۰۶۵/۳۰۰/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۵۲۸۱۴۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۵/۲۸
برگزاری : استان کرمان
 
شرح آگهی : مناقصه پیمان محوطه سازی و آسفالت ورودی مرکز انتقال نفت قطب آباد با برآورد ۶,۱۰۳,۲۹۲,۷۲۱
شرایط : دارابودن گواهینامه صلاحیت در رشته راهسازی با حداقل رتبه ۵ و اجرای حداقل یک پروژه مرتبط با محوطه سازی و آسفالت
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۲۵ میلیون ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد
تاریخ دریافت اسناد : ۵ روز پس از چاپ آگهی نوبت دوم
تاریخ ارسال مدارک :
تاریخ بازگشایی پاکات :
آدرس خرید اسناد : رفسنجان کیلومتر ۷ جاده یزد دفتر امور حقوقی و پیمان ها اتاق ۱۰۹
آدرس ارسال مدارک : رفسنجان کیلومتر ۷ جاده یزد دفتر امور حقوقی و پیمان ها اتاق ۱۰۹
۰۳۹۱۳۲۵۶۱۶۱-۲ داخلی ۶۵۱۸۰ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.ioptc.ir وب سایت
منابع : فرصت امروز
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن