سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه توزیع نیروی برق استان یزد

شماره آگهی ۶۰۳/۱۲۴ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۶۰۸۴۳۹
انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
برگزاری : استان یزد
 
شرح آگهی : مناقصه واگذاری خدمات تست و بازدید کنتورهای مشترکین عادی در سطح استان یزد
شرایط : فیش واریزی به مبلغ ۱۶۲.۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده واریز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۲۹۱۶۰۰۶ بانک صادرات شعبه مارکار یزد
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۱۶۲.۰۰۰ ریال با احتساب مالیات بر ارزش افزوده واریز به حساب سپهر شماره ۰۱۰۱۸۲۲۹۱۶۰۰۶ بانک صادرات شعبه مارکار یزد
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۶-۱۵
تاریخ ارسال مدارک : ۲۵/۰۶/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۵/۰۶/۱۳۹۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : یزد: بلوار منتطم قائم - شرکت توزیع برق استان یزد - امور بازرگانی
آدرس ارسال مدارک : دبیرخانه
۰۳۵۱-۶۲۴۳۱۱۱-۱۴--۶۲۴۸۹۸۹-۶۱۱۷۳۱۶-۶۱۱۷۳۱۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.yeds.ir وب سایت
منابع : رسالت - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن