سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۰۲۰/۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۶۰۸۴۰۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه خرید آمین اکتیو amdea
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۵% قیمت پیشنهادی ضمانتنامه بانکی یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۱۹/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ پاکات الف و فرم های ارزیابی کیفی و ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ پاکات فنی ب و ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ پاکات مالی ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.nigc-igtc.ir وب سایت
منابع : تعادل
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن