سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه گاز استان آذربایجان شرقی

کد آریاتندر : ۹۳۰۶۰۸۴۳۰۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۰۸
برگزاری : استان آذربایجان شرقی
 
شرح آگهی : مناقصه خرید کنتور و رگلاتور
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۶-۱۲
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۶-۱۷
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۶-۱۸
آدرس خرید اسناد : تبريز -خيابان آزادی -نرسيده به کوی فيروز شرکت گاز استان آذر بايجان شرقي- امور قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل - وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۹-۱۸ ---- شركت گاز استان آذربايجان شرقی درنظردارد خريد کنتور و رگلاتور خود را به پيمانکار ذيصلاح واگذار نمايد. بدين منظور از كليه شركتهای سازنده / تامين كننده معتبر حسابرسی شده كه توانايی تأمين اقلام فوق وتهيه ضمانتنامه شرکت درمناقصه بانکی به مبلغ -/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۲ (دو ميليارد ويکصد ميليون ريال) را دارند دعوت می نمايد حداكثر تا ۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم اين آگهی اعلام آمادگی كتبی خود را به نشانی تبريز- خيابان آزادي- حدفاصل چهارراه لاله و رسالت- اتاق ۳۰۴ امورپيمانهای شرکت گازاستان آذربايجان-شرقی، و فرم ارزيابی (تامين کنندگان) و مدارک مندرج در فرم ارزيابی را به نشانی تبريز- باغميشه- اول الهيه- ساختمان مديريت مهندسی واجرای طرحهای شرکت گازاستان طبقه سوم ارسال نمايند. ضمناً‌ دراسناد مناقصه توزيعی کليه اطلاعات تاريخ تحويل پاکات وگشايش پيشنهادات قيد گرديده است. مدارک لازم جهت ارزيابی پيمانکاردرفرم مخصوص ارزيابی درسايت شركت، بنشانی WWW.nigc-eazar.ir دردسترس متقاضيان ميباشد. هزينه آگهی روزنامه بعهده شرکت برنده مناقصه می باشد. تلفن ۴۴۴۸۰۹۵-۰۴۱۱ دورنگار ۴۴۴۷۰۸۹-۰۴۱۱
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن