مناقصه طراحی تهیه ساخت و راه اندازی سیستم اندازه گیری پالایش گاز ایلام
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه پالایش گاز ایلام

شماره آگهی ۱-۰۰۹/۹۳ ( محدود یک مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۶۲۰۱۸
انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۰
برگزاری : استان ایلام
 
شرح آگهی : مناقصه طراحی تهیه ساخت و راه اندازی سیستم اندازه گیری کیفی آنلاین گاز خروجی
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۴۲.۵۹۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه باکی یا فیش نقدی به حساب ۰۱۰۰۵۵۶۶۵۲۰۰۹ بانک صادرات کد ۱۹۰
تاریخ دریافت اسناد :
تاریخ ارسال مدارک : ۲۶/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ پاکتهای الف و فرمهای ارزیابی کیفی و ۰۵/۰۸/۱۳۹۳ پاکتهای فنی ب و ۱۹/۰۸/۱۳۹۳ پاکتهای مالی ج
آدرس خرید اسناد :
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۴۱۲۹۱۲۰۷۶-۲۰۷۷ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.NIGC-IGTC.ir وب سایت
منابع : اطلاعات - تهران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن