سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه بوعلی سینا

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۶۲۹۶۷۳
انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۲۹
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی و برق دانشگاه در دو گروه ۱ و ۲ به طور مجزا
مبالغ : سپرده شركت در مناقصه ۱۰% قیمت پیشنهادی به حساب شماره ۲۴۱۳۰۵۴۸۶۱ بنام سپرده های جاری دانشگاه نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه یا ضمانتنامه معتبر بانکی یا چک تضمین شده بانکی
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۷-۲۹
تاریخ ارسال مدارک : ۰۹/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ ساعت ۱۱
آدرس خرید اسناد : همدان چهارراه پژوهش روبروی پارک مردم سازمان مرکزی دفتر امور قراردادهای دانشگاه
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن