سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه

کد آریاتندر : ۹۳۰۶۳۱۳۸۷۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
برگزاری : استان کرمانشاه
 
شرح آگهی : امور راهبری رختشویخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع(
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۷-۰۳
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۷-۱۹
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۷-۲۰
آدرس خرید اسناد : تداركات مركز آموزشی درمانی امام رضا)ع(
آدرس ارسال مدارک :
- -
- http://
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۰ ----  
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
مناقصه  امور راهبری رختشویخانه مرکز آموزشی درمانی امام رضا)ع( دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کرمانشاه
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ )