مناقصه 1- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه بیغش با برآورد منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۶۳۱۶۱۴
انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۱
برگزاری : استان همدان
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه بیغش با برآورد ۲.۱۱۳.۵۹۵.۳۵۹ ریال و تضمین ۱۳ میلیون ریال ---۲- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه معروف با برآورد ۱.۹۷۱.۵۳۷.۲۸۱ ریال و تضمین ۱۲.۵۰۰.۰۰۰ ریال --- ۳- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه منصورآباد با برآورد ۱.۷۰۶.۰۱۷.۴۳۰ ریال و تضمین ۱۲ میلیون ریال --- ۴- احداث بندهاب رسوبگیر در حوزه چپقلو با برآودر ۱.۶۸۸.۰۳۵.۲۱۲ ریال و تضمین ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۵- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه باشقورتاران با برآورد ۱.۳۸۷.۳۲۶.۴۴۱ ریال و تضمین ۱۱ میلیون ریال --- ۶- احداث بندهای رسوبگیر در حوزه شنجور با برآورد ۱.۲۷۷.۶۲۳.۵۳۳ ریال و تضمین ۱۰.۵۰۰.۰۰۰ ریال
شرایط : حداقل ۵ کشاورزی یا آب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۷-۰۱
تاریخ ارسال مدارک : ۱۲/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۴/۰۷/۱۳۹۳ ساعت ۸:۳۰
آدرس خرید اسناد : همدان، بلوار فلسطین، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان همدان کدپستی ۹۶۵۴-۹-۶۵۱۸۶
آدرس ارسال مدارک :
۰۸۱۱۳۲۲۲۸۳۶ تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان همدان
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن