مناقصه بهره برداری پست های برق استان بوشهر برق منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۱۱۹-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۱۰۱۰۲
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه بهره برداری پست های برق استان بوشهر
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰.۰۰۰ ریال واریز به شماره حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی به نام شرکت برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۸۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه معتبر بانکی و یا وجه نقد فیش واریزی در وجه شرکت برق منطقه ای فارس
تاریخ دریافت اسناد : از ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ لغایت ۱۵/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۰۷/۱۳۹۳ ساعت ۱۰/۳۰
آدرس خرید اسناد : شیراز -خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک : شیراز - خیابان زند - نبش خیابان فلسطین - شرکت برق منطقه ای فارس - امور تدارکات و قراردادها
۰۷۱-۳۲۱۴۲۲۰۸ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.frec.co.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن