مناقصه انجام امور نگهبانی استان فارس برق منطقه ای فارس
سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه برق منطقه ای فارس

شماره آگهی ۱۱۷-۹۳ ( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۱۰۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
برگزاری : استان فارس
 
شرح آگهی : مناقصه انجام امور نگهبانی استان فارس
مبالغ : مبلغ خرید اسناد ۵۰۰ هزار ریال به حساب سیبا ۲۱۷۵۰۹۳۰۱۷۰۰۹ بانک ملی به نام شرکت برق منطقه ای فارس / سپرده شركت در مناقصه ۸۶۵ میلیون ریال به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر وجه فیش واریزی در وجه شرکت برق منطقه ای فارس
تاریخ دریافت اسناد : ۱۲/۰۷/۱۳۹۳ لغایت ۱۵/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۷/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۲۸/۰۷/۱۳۹۳
آدرس خرید اسناد : شیراز ، خیابان زند ، نبش خیابان فلسطین ـ برق منطقه ای فارس ـ امور تدارکات و قراردادها
آدرس ارسال مدارک :
۰۷۱۳۲۱۴۲۰۶۰۱ تلفن - فکس
- ایمیل http://www.frec.co.ir وب سایت
منابع : نشریات استان فارس
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن