سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران - نوشهر

( عمومی دو مرحله ای / مرحله اول )
کد آریاتندر : ۹۳۰۷۱۰۵۶۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۰
برگزاری : استان مازندران
 
شرح آگهی : مناقصه ۱- آبخیزداری و کنترل مهار سیل مجل- رودبارک با برآورد ۱۵۷۵ میلیون ریال و تضمین ۱۱.۲۲۵.۰۰۰ ریال --- ۲- آبخیزداری و کنترل مهار سیل آسیاب رود با برآورد ۲.۶۲۵ میلیون ریال و تضمین ۱۴.۳۷۵.۰۰۰ ریال --- ۳- حفاظت خاک و کنترل رسوب سیاه بیشه با برآورد ۲.۶۰۵ میلیون ریال و تضمین ۱۴.۳۱۵.۰۰۰ ریال --- ۴- آبخیزداری و کنترل مهار سیل آسیاب رود با برآورد ۱.۱۸۵ میلیون ریال و تضمین ۱۰.۰۵۵.۰۰۰ ریال --- ۵- حفاظت خاک و کنترل رسوب اشکور علیا با برآورد ۱.۲۹۰ میلیون ریال و تضمین ۱۰.۳۷۰.۰۰۰ ریال --- ۶- حفاظت خاک و کنترل رسوب صالحان - ورازان با برآورد ۱.۷۰۰ میلیون ریال و تضمین ۱۱.۶۰۰.۰۰۰ ریال --- ۷- حفاظت خاک و کنترل رسوب میجران با برآورد ۱۶۰۰ میلیون ریال و تضمین ۱۱.۳۰۰.۰۰۰ ریال --- ۸- حفاظت خاک و کنترل رسوب صالحان با برآورد ۱۲۷۰ میلیون ریال و تضمین ۱۰.۳۱۰.۰۰۰ ریال
شرایط : رشته های کشاورزی و منابع طبیعی آبخیزداری آب و ابنیه پایه ۵ یا کمتر
تاریخ دریافت اسناد : ۱۶/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ ارسال مدارک : ۲۹/۰۷/۱۳۹۳
تاریخ بازگشایی پاکات : ۳۰/۰۷/۱۳۹۳ ساعت ۹
آدرس خرید اسناد : نوشهر خ شهید عمادالدین کریمی
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
منابع : نشریات استان مازندران
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن