سامانه اطلاع رسانی آریاتِندر
مناقصات ، مزایدات ، استعلام بهاء
 

آگهی مناقصه آب منطقه ای هرمزگان

کد آریاتندر : ۹۳۰۷۲۰۳۱۰۱
انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۰
برگزاری : استان هرمزگان
 
شرح آگهی : مناقصه خرید و حمل ۲۰۰ تن سولفات آلومینیوم مورد نیاز تصفیه خانه میناب
تاریخ دریافت اسناد : ۱۳۹۳-۰۷-۲۶
تاریخ ارسال مدارک : ۱۳۹۳-۰۸-۱۰
تاریخ بازگشایی پاکات : ۱۳۹۳-۰۸-۱۷
آدرس خرید اسناد : پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور
آدرس ارسال مدارک :
- تلفن - فکس
- ایمیل http:// وب سایت
توضیحات : تاریخ اعتبار پیشنهاد : ۱۳۹۳-۰۸-۱۰ ---- شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان در نظر دارد ۲۰۰ تن سولفات آلومينيوم مورد نياز تصفيه خانه ميناب را با شرايط ذيل از طريق مناقصه عمومی دو مرحله ای خريداری نمايد. لذا از شركت های دارای صلاحيت لازم دعوت می شود از تاريخ انتشار اين آگهی حداکثر به مدت ( ۱۰) روز ضمن اعلام آمادگی ، جهت دريافت اسناد ارزيابی کيفی به پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات كشور به آدرس ذيل مراجعه نمايند. ۱-    كارفرما : شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان ۲-    شرح مختصر عمليات : خريدوحمل ۲۰۰ تن سولفات آلومينيوم مورد نياز تصفيه خانه ميناب ۳-    محل اجرای پروژه : استان هرمزگان – شهرستان ميناب ۴-    مدت زمان اجرای كارجهت تهيه , توليد و تحويل کالای موضوع مناقصه : يک ماه ۵-    محل تأمين اعتبار : اعتبارات جاری ۶-    سايت منتشر كننده آگهی : http://iets.mporg.ir ۷-    محل و مهلت تحويل اسناد ارزيابی : مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد ارزيابی ، حداکثر تا پايان وقت اداری مهلت مقرر شده در پايگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور ، اسناد مربوط را تکميل و در پاکت لاک ومهر شده به دفتر فنی و امور قراردادهای اين شرکت به نشانی : بندرعباس . بلوار امام خمينی (ره ) – تلفن : ۱۵-۳۳۳۵۴۱۱-۰۷۶۱ تحويل نمايند. هزينه درج آگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد. روابــط عمـومــي شركت سهامی آب منطقه ای هرمزگان
منابع : سایتهای اینترنتی
جهت مشاهده در اندازۀ واقعی ، به روی تصویر کلیک کنید ؛
۰۲۱ - ( ۴۲۰۵۷ ) تلفن